Priser

Design er et abstrakt produkt. I motsetning til en tv, eller en datamaskin, der leverandør har en innpris og en utpris, har ikke design noe av dette. Det er for mange forhold som må tas med i beregningen.

Har kunden bilder selv, tekst, domene? Har man en anelse om produktets utseende? Størrelse? Sider? Lengde? Det er en rekke variabler som spiller inn i prissettingen.

Ta derfor kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg. Vi er rimelig trygge på at vi skal komme til enighet.